Kungsbacka Hanhals Församling

“VI VILL ATT VARJE MÄNNISKA SKALL FÅ EN PERSONLIG TRO PÅ JESUS KRISTUS”
Nyheter
På gång
Familjegudstjänst Kungsbacka kyrka - Larsdal. Dopfest. Sångmedverkan. 2017-02-26 - klockan 11:00
Gudstjänst Hanhals kyrka - Ekström. Kyrkokören. Kyrkkaffe i församlingshemmet. 2017-02-26 - klockan 11:00
Mässa med förbön S:ta Gertruds kyrka - Holm. Lovsångsteamet. 2017-02-26 - klockan 17:00
Temakväll S:ta Gertruds kyrka - Carl Magnus Adrian berättar om Martin Luthers liv. 2017-02-28 - klockan 18:30